niediakrytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ■wania obu skalami: diakrytyczną i niediakrytyczną na różnych niejako płaszczyznach. Znaki mowy trzyletniego dziecka, jak i dorosłego człowieka są nadal symptomami i apelami, są one ponadto w pewnym zakresie obrazami akustycznymi, czyli onomatopejami, które spełniają funkcję semantyczną na podstawie podobieństwa cech formy i treści. W dziedzinie tych trzech ka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.