niedochowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) widowiska pasyjne z pocz. XVI w., znane tylko ze wzmianek rozsianych po starszej literaturze przedmiotu (Juszyński, Wiszniewski), mogłyby niewątpliwie bliżej wyjaśnić znaczenie dramatu religijnego dla naszej sztuki cechowej, zwłaszcza, iż były one prawdopodobnie przeróbkami starszych, średniowiecznych tekstów'. Nieocenioną stratą jest m. i. niedochowanie Dijalogu Dominikańskiego o Męce Pańskiej, który, jeśli nie pochodzi nawet z r. 1553, był przecież wzorowTyni niemal przykładem widowiska teatralnego, w składzie 108 scen, granego w ciągu 3 dni, i obfitującego w sceny, świadczące o ścisłym związku z ikonografją średniowieczną (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.