niedogmatycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Warunek (2), choć nie eliminuje całkowicie możliwości „dogmatycznego“ uznawania formuły egzystencjalnej, ogranicza możliwość tę w znacznym stopniu, gdyż — zgodnie z naszym warunkiem — nie może być ona uznawana jako prosta konsekwencja „dogmatycznie“ uznanej formuły uniwersalnej, ponadto zaś warunek ten nie wyłącza, iż formuła uniwersalna: „Wszystkie P są nieQ<( może być („niedogmatycznie) uznana, co spowodowałoby (przy założeniu elementarnej niesprzeczności w poglądach X-a) odrzucenie naszej formuły egzystencjalnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.