niedyrektywalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idzie mi mianowicie o to, że każda z nazw tych praw jest dwuznaczna. Przez prawo subalternacji rozumie się bądź to jedno z twierdzeń ,,[<SVP]. SaP D SiP” lub ,,[S,P] . SeP D SoP”, bądź też jedną z dyrektyw dowodzenia w postaci (nieścisłej): „ilekroć uznane jest jakieś zdanie formy »SaP«, wolno mi uznać odpowiednie zdanie formy »SzP«”, lub analogicznie dla zdań z eoraz i. Wszystko, co wyżej powiedziano o prawach subalternacji, konwersji, trybach sylogistycznych itd. odnosi się do pierwszego (niedyrektywalnego) rozumienia tych praw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ajdukiewicz, Kazimierz 1985. Język i poznanie. T. 1-2, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.