niefachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rządu jawnie i regularnie funkcyonującego, to nie mylono się wszakże na wartości moralnej tych ludzi idących najczęściej na śmierć niechybną... Wyjątki w tym razie były rzadkie; do takich ujemnej barwy wyjątków, zaliczamy parę pierwszych nominacyi, i to ludzi niefachowych; jak powierzenie dowództwa smutnej pamięci Stasiukiewiczowi, który z dominikańskiego, czy jakiegoś innego zakonu kleryka stał się na Podlasiu przewódzcą-...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.