niefizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako dane. Spośród nauk teoretycznych zupełnie jasno rysuje się „fizyka”, tak jakby dotąd zajmowała całą tę domenę. I dopiero jako refleksja, jako postawienie nowego problemu, powstaje koncepcja najdoskonalszej nauki, mającej za przedmiot — przedmiot o niefizycznym charakterze, jeżeli takie przedmioty w ogóle są. Przy tej okazji zaznacza się różnicę między naukami praktycznymi i pojetycznymi z jednej — a teoretycznymi z drugiej strony. Zaznacza się ją mimochodem. Mamy przy tym wrażenie, że nie chodzi tu o stanowienie definicji, że pojęcia te są już słuchaczowi dane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz (red.) 1960. Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.