niegramatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejsze pozycje. Pierwszym autorem rozprawy o ortografii polskiej był Jakub Parkoszowic z Żurawic, który około roku 1440 poświęcił temu tematowi traktat, przeznaczając go dla tych, którzy by chcieli „sufficienter ac differentialiter Polonorum idioma scribere”, to znaczy «wystarczająco i w sposób zróżnicowany pisać po polsku». Dla niegramatyków bardziej interesujący od samego traktatu Parkosza jest wstęp do niego napisany przez jakiegoś światłego, a na naszym gruncie prekursorskiego humanistę, który się wypowiadał jako obrońca praw języka polskiego przed supremacją łaciny. W szczególności zwalczał przesąd, jakoby nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1966. Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.