nieharmonijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za górą, pokrytą sadami i willami, u której stóp rozciąga się miasto, kryło się blade, zimowe słońce, osnuwając je mgłą złotawego pyłu. Na wielkich molach, przeciętych wpoprzek mostami weneckiemi, rozlegała się nieharmonijna i ostra symfonja zgiełku handlowego, turkot wozów, głuchy dźwięk toczących się beczek, nawoływania holowników, okrzyki: „oh, oh, isa...“ marynarzy z pokładów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.