nieidealizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bardziej ogólnych zasad. W ten sposób np. równanie wahadła matematycznego empirycznie ustalone przez Galileusza nie stanowiło teoretycznej idealizacji aż do ustanowienia bardziej ogólnych hipotez, które [...] pociągają równanie wahadła jako szczególny przypadek”7. Tak tedy dedukowalność z praw nieidealizacyjnych, ze zwykłych praw faktualnych jest definicyjną cechą jedynej postaci idealizacji, jaka jest poznawczo prawomocna — idealizacji teoretycznej. Ten warunek pozwala zachować wszystkie wymagania, jakie na twierdzenie naukowe nakłada pozytywizm, bo choć sama idealizacja taka jak np. równanie wahadła matematycznego czy prawo Boyle’a— Mariotte’a nie jest wprost potwierdzalna na podstawie doświadczenia, to jednak jako logiczna konsekwencja twierdzeń potwierdzalnych na podsta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowak, Leszek 1971. U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.