nieinkasowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozagalakt^czny - mgławic^goza^alak^^na-.^zbiorowiska, układy gwiazd o budowie podobnej dc układu Drogi Mlecznej (Galaktyki), ale oddalone od układu Drogi Mlecznej o dziesiątki i setki milionów lat światła* • • Pozainkasowy - «nie związany z inkasem, nie wchodzący w zakres inkasa, nieinkasowy* . Konta ctóbiorców (...) regulowane są na _drodze pozainkasowej - 221...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.