niejawnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wieka zrozumienia siebie i wszechświata. Jest więc rzeczą podstawowej wagi zbadać, czy zamęt ten został spowodowany twierdzeniami Godła o niezupełności, czy też wynika z początkowej pomyłki w rozumowaniu, nie związanej z tymi twierdzeniami. Poszukiwanie takiej pomyłki jest tym bardziej wskazane, iż jest ona obecna niejawnie we wszystkich tzw. najwyższych i w sposób konieczny prawdziwych teoriach kosmologicznych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.