niejednoelementowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II. Zależności składniowe na poziomie grupy: Zdanie sprawy z zależności w grupie jest zadaniem o wiele bardziej złożonym niż analizowanie zależności na poziomie zdania podstawowego. Grupa bowiem jako (niejednoelementowa) jednostka składniowa przynależy do płaszczyzny wyrażania i realizuje: pozycję składniową implikowaną przez orzeczenie (obligatoryjną) lub pozycję nie wynikającą z właściwości kompletywnych orzeczenia (nieobligatoryjną)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.