niejednolicie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Stosunek procentowy poszczególnych działów produkcji książkowej pod względem narodowościowym przedstawia się niejednolicie. Tak np. podręczniki dla szkół powszechnych w 92% wydają się w jęz, ukraińskim, dla szkół zawodowych i technicznych — w 30%; Dzieła socjalnoekonomiczne w 60% wychodzą w jęz. u...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.