niejednostkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prowadzi do wniosku, że orzecznikowi deskrypcyjnemu (3.2) można przypisać budowę dwuskładnikową. Składnikiem pierwszym jest zaimek wska33 Nie zajmujemy się tu nazwami mitologicznymi. W sprawie nazw syngulamych niejednostkowych zob. W. V. Quine: Methods of Logic, N. York, 1950, s. 196—224...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suszko, Roman 1957. Zarys elementarnej składni logicznej. W sprawie antynomii kłamcy i semantyki języka naturalnego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.