niejednosylabowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) PROKLITYKI [gr.], wyrazy nie akcentowane, najczęściej jednosylabowe, łączące się w całość akcentową z wyrazami następującymi; p. są zwykle przyimki stojące przed wyrazami niejednosylabowymi, np. do 'domu, na podłodze, oraz partykuły nie (np. nie 'przyjdę), czy (np. czy zechcesz) itp. W wypadku połączenia p. z wyrazem jednosylabowym staje się ona akcentowaną sylabą tej całości, np. jechać 'na wieś,przyjdź ’do mnie. Zob...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.