niejednozgodny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Józef Trypucko 334 ‘nektarny 308 ‘nędzarski 300 nędzota 293 'nękać 725 nic 599, (z gen) 080 nich 403 nić (= nic) 208 uidba 49 nie 139 nié 49 niebawnie 001 niebezpieczeństwo 217 niebezpieczno 597 niebiesiecli (lsg) 393 niebios (gsg) 108 niebiosa (npl) 383 niebiosów (gpl) 380 niebiosy (npl) 383, (ipl) 390 niebłędliwy 305 ‘niebogłos 725 nieboj się (imp) 94 nieboże 124 niebożę 124 ‘niecelno 597 niechcąca 553 ‘niechętno 597 nieco 001 niecześć 725 niedaleki (z dal) 083 niedbalec 258 niedbały 500 niedobiór 240 ‘niedogodnostka 278 niedokwas 725 niedole (gsg) 399 niedostatek 725 niedostawać 533, 092 niedostępnych 120 nie dosyć 00 niedowiarstwo 725 ‘niedojrzały 113 niedyspozyt 725 niedźwiednia 725 niedźwiedzi 440 niedźwiedzice (gsg) 399 niedźwiedzie (npl) 301 niedźwiedziowy 302 niedźwiedzisko 295 niedźwiedzy 446 niegdy 001 niegodzien 438 ‘niehamownie 001 ‘nieharmonja 725 nieinteresowny 311 niejednaków 438 ‘niejednozgodny 725 nielada 001 nieleniwo 597 nić ma 48 niema 48 niema 48 nié mam 48 niémam 48 niemasz 715 niémasz 48 Niemcy 305, (ipl) 373 ‘niemczysko 295 Niémen 39 Niemenek 253 nieminiony 725 niemowa 725 niemowlę 124 ‘niemowlęci 442, 443 * niemo wlęstwo 180 niemożno 77 nienagaban 438 nienaśladowany 725 nienawidzić 544 nienawidzieć 50 nienawistnie 214 nienawistnik 208 nienawistny 214 nienawiśnie 214 nieobaczny 725 nieobciążon 438 ‘nieobcy 725 nieochybny 725 nieodbity 725 nieoddzielnie 601 nieoddzielny 725 nieodgadniony 517 nieoględność 725 nieomamion 438 nieostrożnie 104...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.