niejednoznaczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kierunki jednoznaczne pod względem rozpuszczania się są równe, będąc wzajemnem powtórzeniem symetrycznem, a więc są równe pod względem wszystkich innych własności wektorowych. Symetrja różnych zjawisk fizycznych jest daleko większa od symetrji rozpuszczania się ciała krystalicznego. Niektóre więc kierunki niejednoznaczne symetrycznie, a zatem różniące się prędkością rozpuszczania, są jednakowe pod względem wielu innych własności fizycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weyberg, Zygmunt 1935. Świat kryształów, Warszawa : Mathesis Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.