niekalwinistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Współcześni obrońcy wolnej woli odrzucają religijny determinizm kalwinistycznej predestynacji bądź dlatego, że są agnostykami, bądź też dlatego, że mają inne, niekalwinistyczne przekonania religijne. Na ogół panuje zgodność co do tego, że ciężar dowodu spoczywa tutaj na kalwiniście...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teichman, Jenny, Evans, Katherine C. 1995. Filozofia. Prze­wodnik dla początkujących, przeł. T. Basz­niak, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.