niekaralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sąd uznał, że Heynen działał w wykonaniu otrzymanego rozkazu i że wobec tego nie ponosi odpowiedzialności karnej. Nawet użycie gwałtu — bicie i znęcanie się — zostało uznane przez sąd w danym wypadku za niekaralne, gdyż zdaniem sądu miało na celu .wykonanie rozkazu otrzymanego od władzy przełożonej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Romaszkin, P. 1955. Zbrodnie wojenne imperialistów, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.