niekiczowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wypadkach. Beylin przywołał znany przykład: niezliczone naśladownictwa Madonny Sykstyńskiej doprowadziły do tego, że dzieło Rafaela bywa odbierane poprzez swe kiczowe imitacje, choć samo kiczem nie jest. Dużo wyrazistszy jest jednak przypadek inny: utwór kiczowy, który opiera się na elementach utworu niekiczowego (np. sentymentalna piosenka zbudowana na tematach IV Symfonii Brahmsa). W kiczu naukowym jest zaś regułą, że sprowadza on na poziom kiczu wszystko, nawet arcydzieła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1995. Pismak 1863 i inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, Warszawa : OPEN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.