niekierowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jądra istoty ludzkiej, a następnie i całej rzeczywistości, dopatruje się Schopenhauer w ciemnym popędzie życiowym, w ślepym, nieustannie naprzód dążącym, niekierowanym żadnym rozumem chceniu. To chcenie, nie zaś poznanie, okazują tysiączne doświadczenia zarówno wśród ludzi, jak i w wielkiej przyrodzie, jako wszystko poruszającą siłę. Poznanie, rozwijające się w życiu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.