nieklasycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Postawa taka zdaje się przy tym cechować nie tylko tzw. neoklasyków czy też rzeczników „nowego synkretyzmu”, za którymi opowiada się Sprusiński, ale i wielu poetów, którzy wspomnianą zasadę intelektualnej transformacji poetyckiego tworzywa pojmują zupełnie inaczej, niekiedy całkiem „nieklasycznie” i „niesynkretycznie”. Nie dla wszystkich też równie ważna okazuje się szeroko pojęta „europejskość” i bliższa im jest aura dziedzictwa rodzimego. I w tych wypadkach zaznacza się jednak wyraźnie „kulturowy” charakter młodej poezji. Po prostu coraz rzadziej mamy do czynienia z żywiołowością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.