nieklasyfikowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pracownicy o niższem uposażeniu . . 2.646.000 Służba 1.722.000 Robotnicy przemysłowi, płatni dziennie . 16.044.000 Pracownicy nieklasyfikowani 2.520.000 Należy tu zaznaczyć, że poniżej używane przez nas określenia, jak: „warstwy pracujące“, „produkcyjnie zatrudnieni“, „pracownicy przemysłowi“, „ludność zarobkująca i płatna dziennie“ — oznaczać będą wszystkich produkcyjnie pracujących, TREŚĆ ZAGADNIENIA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.