nieklockowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozumienie (A) odniesienia przedmiotowego nazwałem powyżej «klockowym», nawiązując do tego sposobu stosowania owej kwalifikacji, który mieliśmy już okazję zauważyć w przypadku Davidsona i Rorty’ego. Ten ostatni przy tym posługuje się zwykle przykładami koncepcji odniesienia przedmiotowego autorstwa Boyda, Fodora czy Kripkego, aby ukazać, na czym polega owo podejście «klockowe». Chciałbym tu odnotować, że obydwaj filozofowie zdają się wykluczać możliwość «nieklockowego», holistycznego pojmowania relacji odniesienia przedmiotowego (czy też jej przeciwdziedziny, którą także nazywam odniesieniem przedmiotowym, a niekiedy - ściślej przedmiotem odniesienia): możliwość rozumienia (B) tej relacji. Skądinąd ho...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.