niekolorowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sługiwała. Była to czternastoletnia może dzieweczka 0 zadartym nosku, bujnych włosach i figlarnym spojrzeniu. Jakiego koloru były jej oczy i włosy, o tym z fotografii nie mogłem sobie zrobić dokładnego wyobrażenia 1 prawdopodobnie ginął w niekolorowanym obrazku osobisty charakter tej twarzy. Inaczej, musiałbyiń ją poznać koniecznie. Wszakże się sama nazwała „widzianą“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zagórski, Włodzimierz 1953. Z teki chochlika, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.