niekombinatoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) natoryczna (jak alofonia [r : ff]). Z kolei całkowita oboczność kombinatoryczna może — tak samo, jak oboczność częściowa — być bądź stała (takie są supletywizmy człowiek- : łudź- i rok- : łat-), bądź fakultatywna (jak nieobowiązkowy supletywizm deszcz : dżdż-u obok deszcz-u)25; natomiast całkowita oboczność niekombinatoryczna (typu [r || 27], albo przyrzec || obiecać) jest oczywiście zawsze i tylko fakultatywna, zgodnie z klasyczną zasadą Trubieckiego. Wreszcie całkowita oboczność fakultatywna, czyli całkowita wymienność, może być albo ekspresywna (cudzoziemskie, ale zrozumiałe [27] wobec nienacechowanego [r]; podniosłe dżdżu wobec nienacechowanego deszczu), albo nieekspresywna {przyrzekać || obiecywać)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.