niekomediowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż i mamy: Szen Te przebrała się za Szui Ta, przebrała się wedle klasycznej konwencji komediowej, tylko że wcale niekomediowo gra z gorzkiej konieczności rolę bezwzględnego mężczyzny, aby ratować siebie, a nadto i dla siebie wartości rzędu ogólnoludzkiego: miłość i macierzyństwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wirpsza, Witold 1965. Gra znaczeń. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.