niekomediowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego sztuka ta podobnie zarysowywała konflikt dramatyczny, posługiwała się też już uprzednio wypróbowaną techniką charakteryzowania postaci, starała się podnieść atrakcyjność dzieła przez wprowadzenie śpiewek i muzyki oraz spotęgować wymowę przedstawianych faktów, sięgając po niezawodne w tym Drzypadku elementy melodramatu. Dał Anczyc zatem sztukę itrzymaną w niekomediowej tonacji, jak było dotąd, pomyślaną ako próba stworzenia dramatu ludowego. Ten wysiłek nie uszedł lwagi krytyki, według której Emigracja chłopska „wyszła poza (ranice krotochwili i stała się tym, czego literatura nasza dotąd lie posiadała, dramatem ludowym” 14. Wydaje się, iż trafniejsze iędzie nazwanie jej melodramatem ludowym ze względu na zafasowane przez autora środki i technikę dramatopisarską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górski, Ryszard 1969. Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.