niekomentujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W wyniku skrzyżowania tych dwóch niezależnych od siebie podziałów powstają cztery typy streszczeń: wyciągi niekomentujące, wyciągi komentujące, obrazy niekomentujące, obrazy komentujące. Do tego ostatniego rodzaju streszczeń można by mieć zastrzeżenia, że stanowi on daleko posunięte odejście od idei obrazu tekstu. Nie warto spierać się tu o słowa, bo dokonawszy rozsze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marciszewski, Witold 1977. Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.