niekompetencja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) roku z 10 maja 1922 r.*) co następuje: ustawa rosyjska, za dawnego ustroju, odbierała władzy sądowej prawo rozpatrywania procesów rozwodowych między izraelitami i zastrzegała je dla władzy religijnej, poddając te procesy pod względem formy przepisom religijnym, a zatem sądy francuskie winne były orzekać swoją niekompetencję co do podobnych procesów. Jednakowoż powyższe zasady niekompetencji nie mogą się stosować do obywateli polskich we Francji, ponieważ w myśl art. 189 Prawa o małżeństwie 1836 r. rozwód między izraelitami jest dopuszczalny, o ile przepisy religijne właściwe nie sprzeciwiają się temu, i bywa orzekany przez sąd pierwszej instancji. Sąd ma prawo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.