niekomplementarność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ich niekomplementarność dystrybucyjna jest, wbrew pozorom, dość nieznaczna (por. np. w podobnych przykładach tekstowych pa3Mopa3tcueamb i omMopaoteueamb, które są niewątpliwie synonimiczne). Większość wypadków zewnętrznej tożsamości podstaw przy różnych elementach prefiksalnych i różnych znaczeniach całości formacji stanowią czasowniki, których praktycznie zrealizowane podstawy są skrótami lub ekwiwalentami różnych tematów czasowników podstawowych. Por. np. C6H3amb.— pa36A3amb, npuensamb — omenzamb, &6A3amb — ebi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bo­­­­­­­­gusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.