niekomplikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opisany przez nas język Ł jest niestety językiem dość ubogim — zależało nam na niekomplikowaniu toku wywodów. Ubogi mianowicie jest formalizm matematyczny języka Ł, redukujący się do pewnych operacji na liczbach. Tym niemniej nadaje się on do konstruowania niektórych przynajmniej teorii fizycznych, i może dobrze będzie, jeśli przykład takiej teorii zostanie pobieżnie naszkicowany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.