niekompozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zane eksplicite, dziedziny przebiegane przez argumenty. W sposób jawny podana jest także liczba argumentów dla relacji. W bazie danych umieszczone są pewne informacje o charakterze metasystemowym, jak np. przypisanie nazw indywiduom czy też metarelaq'e umożliwiające obsługę niekompozycyjnych idiomatycznych „zbitek pojęciowych", jak np. drużyna biało-niebieskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.