niekompromitowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) autora wcale nie zrozumiał i błędnie chciał je oddać. Widząc to Centralizacja skłoniła Rettla do odstąpienia od jego zamiaru i mnie ostatecznie tłumaczenie poruczyła; prosząc oraz, abym się z tym przed nikim nie wydawał, a to dla niekompromitowania Rettla, który już był w Paryżu rozgłosił, że się tym tłumaczeniem zajmuje. Przystałem i na to; wszak ja to już poprzednio tłumaczyłem bezimiennie Le livre du peuple Lamennais'go i niejeden artykuł do Demokraty Polskiego i Przeglądu Dziejów Polskich. Tłumaczenie moje wydała zaraz Centralizacja w Poitiers 1840 r. pod tytułem Polska nad brzegami Wisły i w Emigracji ze stosowną przedmową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.