niekomunikatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieje jak widzimy ciekawa dialektyka tendencji we współczesnej katolickiej myśli o wierze. Wyraźny jest bardzo silny zwrot w kierunku „uszanowania progu tajemnicy”, zwrot czy nawet bunt przeciw sprowadzaniu „spotkania z Bogiem” do racjonalnej akceptacji racjonalnego systemu twierdzeń spekulatywnych. Akt wiary, a także w dużej mierze życie wiarą, to w tej perspektywie sprawy niepodzielne, niekomunikatywnie osobiste i wszystko niemal, co można o nich powiedzieć, jest „poza-religijne” — więc nieistotne a nawet jakby głęboko niewłaściwe, niestosowne... A jednocześnie, równolegle narasta tendencja druga, ta która — jak kiedyś św. Tomasz — walczy o miejsce racjo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.