niekomunikowalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uogólnił też kartezjańską teorię niekomunikowalności dwóch substancji, rozciągając ją na cały świat stworzony; zarówno w obrębie świata fiz., jak między duszami a ciałami, nie zachodzą — wg niego — żadne związki przyczynowe; jedyną przyczyną rzeczywistą jest Bóg, a w procesach naturalnych domniemane przyczyny są tylko „okazjami” do ujawnienia każdorazowej interwencji boskiej ; świat naturalny zachowuje się mimo to w sposób uporządkowany, gdyż Bóg manifestuje swoje działanie w stałych prawidłowościach. Poglądy M. zwal...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.