niekomunikowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dawniej należącymi do tej samej rodziny. Niezwykle wyrafinowane podstępy, jakich używa europejska kukułka, aby ptaki innych gatunków wysiadywały jej jajka, nie znajdują naśladowców, mimo że przyniosłoby to korzyści przynajmniej niektórym z nich. Wynika to z faktu, że umiejętności są zasadniczo niekomunikowalne za sprawą barier gatunkowych. Język, który jest najwyżej rozwiniętą umiejętnością człowieka, jest narzędziem komunikacji tylko z tymi, z którymi może się on wzajemnie rozmnażać, niezależnie od przesadzonych twierdzeń na temat nauczania goryli języka ludzkiego44. W ramach darwinizmu nie ma podstaw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.