niekomunikujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli wszelką komunikację zredukujemy do niektórych tylko jej dziedzin — na przykład do dziedzin określanych zazwyczaj jako świadome i/lub intencjonalne i/lub celowe — wyda nam się, że dokonujemy rozróżnienia pomiędzy zachowaniem będącym znakiem, czyli zachowaniem komunikującym, a innymi rodzajami zachowania. Owe „inne zachowania” określa się jako nieznakowe i niekomunikujące, ponieważ nie mieszczą się w ramach uprzednio zakreślonych. Redukcja zatem, obecna już w przesłankach, pojawia się następnie we wniosku. W rzeczywistości jednak przeprowadziliśmy rozróżnienie pomiędzy dwoma różnymi typami zachowań znakowych, pomiędzy dwoma różnymi typami komunikacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.