niekomutatywność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ale nie bez opisu kombinatorycznych możliwości cech relewantnych. Fonologia staje się nauką samodzielną tylko dzięki temu, że opiera wszystkie badania na zasadzie relewantności, że uznaje wszystko, co z niej wynika i że również ponosi wszystkie skutki tej zasady. Przy określaniu fonemu chodzi nie tylko o stwierdzenia dotyczące współdziałania artykulacji, lecz o niekomutatywność różnych składników. Dwie następujące po sobie głoski są tylko wtedy dwoma fonemami dystynktywnymi, jeżeli obydwie są komutatywne, tzn. jeżeli można je zastąpić inną głoską i otrzymać w ten sposób inny wyraz327. Metoda komutacji polega na zastąpieniu jednego zjawiska językowego innym tego samego typu, w celu stwierdzenia, czy zastąpienie ma wpływ na znaczenie (jeżeli jest to zjawisko natury dźwiękowej) lub na brzmienie (w wypadku zjawiska natury semantycznej)328...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.