niekoncentrowanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) o własne surowce, niekoncentrowanie się na określonych dziedzinach produkcji opartej o wysoką technologię, lecz rozwijanie wielu dziedzin wytwarzających złe produkty. Kardynalny grzech polskiej gospodarki poza rolnictwem łączy się z polityką i polega na dawaniu priorytetu produkcji nierynkowej. Wynika ona z zapotrzebowań ZSSR i RWPG. Tymczasem w kraju rośnie nacisk pieniężny na rynek, spędzający sen z oczu rządzących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.