niekoncesjonowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wojciech Morawiecki RADIOWE STACJE DZIAŁAJĄCE POZA TERYTORIUM NARODOWYM. Na początku L sześćdziesiątych powstały liczne problemy prawnomiędzynar. związane z funkcjonowaniem niekoncesjonowanych stacji radiowych, eksploatowanych przez osoby pryw. z obszarów znajdujących się poza jurysdykcją jakie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klafkowski, Alfons (red.) 1976. Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.