niekondensujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VII. 	CHEMICZNY PRZERÓB DREWNA § 1. Sucha destylacja drewna Drewno ogrzewane w zamkniętym naczyniu bez dostępu powietrza podlega zmianom chemicznym, a następnie rozkłada się. Powstają przy tym pary, gazy i węgiel drzewny. Jeśli naczynie połączone jest z chłodnicą, wówczas pary i gazy ulegają w niej częściowemu skropleniu. Chłodnicę opuszcza płynny destylat i gazy niekondensujące, w naczyniu pozostaje węgiel drzewny. Destylat składa się z wodnistego płynu i osiadającej na dnie smoły. Płyn nazywa się potocznie octem drzewnym. Gazy stanowią 15—20% wagi przerabianego drewna. Po oczyszczeniu stosować je można do ogrzewania, oświetlania lub napędu silników. Przeciętny skład gazu: CO, — 57%, CO — 33%, CH, — 8%, C,H, — 2%. Wartość opałowa gazu wynosi praktycznie 860 kal/m3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.