niekonfesyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Śmierć w zjednoczeniu, depersonalizacja w Chrystusie — oto kwintensencja finalna teilhardowskiego personalizmu. Oglądany w tym aspekcie personalizm ten wydaje się mimo wszystko nieludzki, antyhumanistyczny; stara się on zdeprecjonować czysto ziemskie, świeckie wartości wszystkich niekonfesyjnych humanizmów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Płużański, Tadeusz 1967. Marksizm a fenomen Teilharda, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.