niekonfiguracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor prowadzi dyskusję w oparciu o milczące założenie, że zasady opisu wypracowanego dla języków konfiguracyjnych da się bez zastrzeżeń zastosować do opisu języka niekonfiguracyjnego, jakim jest język polski. W konsekwencji, posługuje się takimi pojęciami, jak przypadki abstrakcyjne, czy porządek linearny w zdaniu. Proponuje nieeleganckie ograniczenia typu (39), (45) czy (49) i jednocześnie ustosunkowuje się do równie nieeleganckiego ograniczenia Dyły (1984). Dopiero s. 86 przynosi wzmiankę na temat podstawowych różnic między językiem angielskim 1 polskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.