niekongresowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Der O ber schlesische Kurier“ natomiast, którego naczelny redaktor w czasie obrad otrzymał na plenum posiedzenia od przewodniczącego kongresu uporanie* nie za niewłaściwe, możnaby powiedzieć, niekongresowe zachowanie się, stara się uzasadnić, dlaczego przyjęcie Fryzów (powód opuszczenia Kongresu) „nie mogło nastąpić: według niego doprowadziłyby skutki procedury przyjmowania takich grup mniejszościowych do rozbicia róż* nych narodów, na atomy, a liczba grup mniejszościowych wzrosłaby nadmiernie, gdyż z równem prawem mogliby zażądać przyjęcia Kaszubi z Polski, Cyganie lub nawet jakaś organizacja Górnoślązaków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.