niekongruencyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schairer i Bowen (1935)*****, a później Schairer (1950)****** przeprowadzili badania w układzie NaAlSi04—KAlSi04—Si02. Wykazali, że istnieje nieprzerwana seria kryształów mieszanych pomiędzy skaleniami sodowym i potasowym z minimum na krzywych topnienia i krzepnięcia w temp. 1063it3oC przy 35% wag. skalenia potasowego; wszystkie skalenie alkaliczne o składzie powyżej 49% wag. skalenia potasowego topią się niekongruencyjnie z wydzieleniem leucytu, który znika dopiero w wyższych tempera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.