niekoniecznościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niewątpliwie więc oprócz ścisłych tez systemu istnieje jeszcze w systemie filozofii bytu cały szereg pomocniczych tez, które są jedynie koherentne zarówno z przedmiotem właściwym i głównymi tezami systemu. I takie właśnie pomocnicze tezy wyjaśniające fakty w sposób jednak niekoniecznościowy (to znaczy taki, że ich negacja nie pociąga za sobą negacji przedmiotu właściwego ani też innych tez systemu) nazywać możemy hipotezami systemu filozoficznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo