niekoniunkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeanalizujmy wypowiedzenie: Podszeptywał Marii zainteresowanie się sąsiadem, radząc jej zaprosić go na kolację. Piętrowość ma tu dość wyraźną funkcję niekoniunkcyjne połączenie 2 czasowników nakłaniających sprawia, że czasownik, który mógł, ale nie musiał wskazywać czynności aluzyjnej, opisuje w takiej konstrukcji czynność nakłaniania właśnie poprzez aluzję - o tym, jaka to była aluzja, informuje drugi czasownik nakłaniający. Podobnie z predykatem agitować. Można...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banyś, Wiesław, Bednarczuk, Leszek, Karolak, Stanisław (red.) 1999. Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.