niekonstatujący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przyrzeka, i że w warunkach fortunności twierdzi to prawdziwie. Głosząc to jednak, przemianowujemy po prostu warunki fortunności na warunki prawdziwości. To zaś nie zwalnia nas od uwzględnienia różnic między wypowiedziami konstatującymi a niekonstatującymi - różnic, na które zwrócił uwagę Austin.12 12 	Do dalszych rozważań filozoficznych i językoznawczych nad pojęciem aktów mowy nawiązują następujące prace: Cole i Morgan 1975, Ducrot 1972, Fann 1969, Ha343...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.