niekooperacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	Gry uńeloosobowe niekooperacyjne i kooperacyjne niewiele się różnią od dwuosobowych gier niekooperacyjnych o sumie dowolnej. W przypadku wieloosobowych gier kooperacyjnych występuje pojęcie koalicji **, która może powstać i utrzymać się przez pewien czas tylko pod warunkiem, że poszczególni jej M G. Owen, Teoria gier, Warszawa 1975, s. 121...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.